Privacyverklaring ITstudioGooi

Introductie

ITstudioGooi (hierna te noemen: ITSG) vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij zijn daarnaast open over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat ITSG zich in alle gevallen houdt aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevens­bescher­ming.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het geldend recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen. De server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site.

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. ITSG gebruikt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van dienstverlening, zoals informatieaanvragen, aanmeldingen voor workshops, informatiebijeenkomsten en seminars. De gegevens van de aanmelder worden gebruikt om te bevestigen of afspraken te maken.

Freelancers die zich bij ITSG inschrijven worden opgenomen in onze database van freelancers. Deze gegevens zullen alleen voor eigen doeleinden (aanbieden bij onze klanten) worden gebruikt. Het aanbieden van freelancers gebeurt niet zonder toestemming van deze freelancer en zal altijd schriftelijk of per e-mail aan deze freelancer bevestigd worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Onze website maakt gebruik van cookies om identificeerbare gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Doorgeven van informatie

We verkopen nooit informatie aan derden. Wel geven wij informatie door aan Google Analytics om een betere service te kunnen verlenen. Google Analytics is onze primaire web statistiek software waarbij geen identificeerbare data wordt verzonden.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan ITSG geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

ITSG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het privacy beleid, neemt u dan contact met ons op via info@itstudiogooi.nl