Een goede landingspagina met de juiste inrichting is van groot belang voor de conversie. Een landingspagina is de pagina waar bezoekers van een specifieke bron de website binnenkomen. Bijvoorbeeld een Google Adwords campagne.
De landingspagina bevat meestal een formulier en heeft als doel om bezoekers te overtuigen van jouw dienst of product en hen aan te sporen tot actie.

In dit artikel staan 6 tips voor het behalen van een zo hoog mogelijke conversie, door de juiste inrichting van een landingspagina.

 • Tip 1: Gebruik een zo kort mogelijk conversieformulier
  Door het aanbieden van een kort en relevant conversieformulier zullen meer bezoekers van je landingspagina converteren. Probeer een relevant, maar zo kort mogelijk formulier op te stellen . Probeer niet naar meer dan 3 velden te vragen. Handig: maak geen aparte velden voor de voor- en achternaam. Maak in plaats hiervan één veld met ‘naam’.
 • Tip 2: Verwijder mogelijke afleidingen
  Schoon je landingspagina op en zorg voor zo min mogelijk afleiding, hierdoor kunnen bezoekers zich beter focussen op de belangrijkste call-to-action. Verwijder dus overbodige links en navigatie-elementen. Idealiter heeft een landingspagina maar 1 conversie.
 • Tip 3: Geef duidelijke uitleg van de waarde van het aanbod
  Zorg ervoor dat direct duidelijk wordt waarvoor de landingspagina dient en wat er te halen valt. Zorg er voor dat de bezoeker begrijpt dat hij of zij tot de doelgroep behoort.
 • Tip 4: Gebruik een oranje of groene call-to-action button en zet deze centraal of links van het midden
  Voeg een CTA-button toe aan de landingspagina, die direct de aandacht trekt. Hiermee geef je aan waar de focus moet liggen van bezoeker; waar vraag je actie van de bezoeker? Uit onderzoek blijkt dat een oranje of groene CTA-button voor de meeste conversies zorgt. Neem dit mee in het ontwerp, maar zorg ervoor dat het wel goed past bij uw huisstijl en logo. De tekst van de button moet ook aantrekkelijk zijn, aansluiten bij de campagne en oproepen tot actie.
 • Tip 5: Wek vertrouwen
  Toon logo’s, reviews of keurmerken op je landingspagina. Dit wekt vertrouwen. Bezoekers zullen dit bewust of onbewust meenemen in hun besluit.
 • Tip 6: Gebruik ‘je’ in plaats van ‘u’
  Als je op je landingspagina het woord ‘je’ gebruikt in plaats van het woord ‘u’, zal de lezer zich beter aangesproken voelen en eerder converteren.
CONTACT